Reklama - Petima

Kontakty

reklama@petima.sk
      info@zeuslovakia.sk
+421 (0)907 798 752
timupe

číslo účtu - 292 68 91 563/ 1100
Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK 02 1100 0000 0029 2689 1563
SWIFT: TATRSKBX

PETIMA, s.r.o.
Pod lesíkom 453/7
Šarišské Michaľany
082 22
SLOVENSKO

IČO: 47052082
IČ DPH: SK 2023710931
Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Prešove oddiel Sro, vložka číslo: 27573/P